Mar 18 2008

Profile Image of darina
darina

Gábina for president!

Posted at 10:11 pm under Novinky

Jestliže jsem neadávno pěla ódu na modré pytle, dnes musím složit rapsodii na témě jedné naší věrné a nezištné kamarádky. Jmenuje se Gábina. Už jen to jméno….zní jako rajská hudba pro můj sluch. Následuje nás na všech trénincích bez nároku na hraní, nechá se otloukat zlým Davidem, nechá si ze sebe dělat šprťouchlata poťouchlou Eliškou….Klidně dorazí V SOBOTU RÁNO!!!!!, i když je jasný, že pár chvílí před tím se teprve připlazila po čtyřech z kalby domů.A ještě fandí.Toť zvláštní člověk, dobrá to žena. Nezasloužíme si být jejíma kamarádkama děvčata!

No responses yet

WordPress database error: [Table 'vkkralupy.wp_comments' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '26' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date

Comments are closed at this time.

Trackback URI |